Astra Tech Dental Implant

Astra Tech Dental Implant

För 23 år sedan utfördes de första behandlingarna med det som nu är Astra Tech Dental Implant. Det är ett implantatsystem som nu har blivit ledande, inte bara i Sverige, utan i hela världen. Patienter som har haft sina implantatbroar i 20 år visar väldigt goda resultat idag. Det är alltså ett långsiktigt hållbart system och vi kan, utöver att sätta in nya implantat, också hjälpa dig som redan har ett implantat från Astra.

5
Betyg
4
Antal
3
Rek.

Astra Tech Dental Implant

Boka